હજુ સુધી Baht convert નથી કરાયા અને Dollarના ભાવની પત્તર ઠોકે છે. PS: જેને Baht નથી ખબર એ પણ

JatiRehje, જતીરહેજે

Let's Connect

sm2p0